keskiviikko 2. tammikuuta 2013

”Minä ja me” -teatteriproduktiokurssi
Pikku Huopalahden ala-asteen 5a luokka osallistui Kylä elää –yleisötyöprojektiin viiden viikon mittaisen periodin ajan tutkimalla luokkayhteisönsä kaverikulttuurissa ilmeneviä asioita. Kurssin sisäisten harjoitteiden fokus keskittyi tunnistamaan sellaisia ilmentymiä, joita kurssille osallistuvat oppilaat kohtaavat normaalistikin päivittäisessä keskinäiselossa suhteessa toisiinsa.  Kurssin vetovastuutehtävässä toimi teatteripedagogi Maaretta Riionheimo, visuaalisesta ilmeestä vastasi taidekasvatuksen opiskelija Amanda Manner.


Kurssilla pohdittiin teatterin ja kuvataiteen keinoin, mitä on olla minä, miten eri minät kohtaavat, ja mitä nämä kohtaamiset synnyttävät? Tärkeäksi koettiin jokaisen kunnioittaminen sellaisenaan kun on, mikä ei toki poista polyfonisten äänten keskeltä nousevan yhteisymmärryksen mahdollisuutta. Kaikki saadut havainnot, kuin myös esitysmateriaali pyrittiin keräämään viidesluokkalaisten oman kokemuksen, tekemisen ja ajattelun pohjalta. Harjoitustilanteet olivat täynnä kontaktinottoa, improvisointia sekä ainutlaatuisia autenttisia kohtaamisia, joiden kautta ryhmä kykeni näyttämään väläyksiä siitä äärimmäisen herkästä rajapinnasta, joka sitoo ja erottaa meidät toisiimme. 


Kurssi huipentui Pikku Huopalahden koulun juhlasalissa esitettyyn esitykseen ”Minä ja me”, joka sai ensi-iltansa koulun itsenäisyyspäiväjuhlassa 5.12.2012.

Alla katkelma esitystekstistä:

”On hienoa olla juuri sellainen kun on. Omasta itsestä iloitseminen on suotavaa ja jopa hyväksi. Ja kun minuuksia on monia, meidänkin luokallamme jo pelkästään 22, syntyy uusi juhlanaihe: Me. Monesta minästä syntyy me, ja meistä syntyy ne, jotka täällä elävät ja luovat uutta kulttuuria päivittäin.”